اعضاي هيات علمي

نام : اميدرضا
نام خانوادگي:
 باراني
مرتبه علمي :
 استاديار
پست الكترونيك :
 barani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي :
 http://wp.kntu.ac.ir/barani

 

نام : محمودرضا
نام خانوادگي: عبدي
مرتبه علمي : دانشيار
پست الكترونيك :
 abdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي : http://sahand.kntu.ac.ir/~abdi/indexfa.html

 

نام : حسن
نام خانوادگي:
 قاسم زاده
مرتبه علمي :
 دانشيار
پست الكترونيك : ghasemzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh/indexfa.html

 

نام : محمود
نام خانوادگي: قضاوي
مرتبه علمي : استاد
پست الكترونيك : ghazavi_ma(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma

 

نام : فرزين
نام خانوادگي:
 كلانتري
مرتبه علمي :
 استاديار
پست الكترونيك :
 fz_kalantary(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي : http://wp.kntu.ac.ir/fz_kalantary

 

نام : سيد ناصر
نام خانوادگي: مقدس تفرشي
مرتبه علمي : استاد
پست الكترونيك : nas_moghaddas(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي : http://wp.kntu.ac.ir/nas_moghaddas

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/03
تعداد بازدید:
101
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.